کاربر گرامی  خوش آمدید ... 
 • بررسی رابطه عاطفی خانواده با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی در میان دانشجویان

  بررسی رابطه عاطفی خانواده با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی در میان دانشجویان

  هدف:

  هدف از پژوهش حاضر بررسی زمانی که افراد به اینترنت اختصاص می دهند و تاثیرات آن بر فضای عاطفی خانواده است  .

  روش :

  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود . جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اصفهان بودند که از بین آنها ۲۳۰ نفر(۶۲% مرد ، ۳۸% زن ) به طور تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه ها انتخاب شدند. ابزار های این پژوهش پرسشنامه جو عاطفی خانواده و ویژگی های دموگرافیک شرکت کنندگان و سوالاتی در رابطه با میزان ساعات استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی و تعداد شبکه های عضو بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-20 و شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

  یافته ها :

  برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد . نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای میزان ساعات استفاده از شبکه ها و جو عاطفی خانواده ( r= 0.38 , P˂۰٫۰۱) و برای تعداد شبکه های اجتماعی اینترنتی عضو شده و جو عاطفی خانواده (r= 0.51 , P˂۰٫۰۱) می باشد . نتایج حاصل از رگرسیون چند مرحله ای نیز بیانگر این است که این دو متغیر به ترتیب ۳۰درصد و ۲۶ در صد از واریانس کل جو عاطفی خانواده نامناسب را پیش بینی می کنند .

  نتیجه گیری :

  نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که هر چه جو عاطفی خانواده نا مساعد تر باشد ، به احتمال بیشتری جوانان به دنبال ایجاد ارتباط و گذران وقت در شبکه های اجتماعی اینترنتی هستند . از این رو به درمانگران توصیه می شود تا برای بهبود وابستگی به اینترنت و شبکه های اجتماعی به دنبال ایجاد جو عاطفی حمایتی در خانواده و بهبود روابط میان اعضای خانواده باشند .

  کلمات کلیدی :

  شبکه های اجتماعی اینترنتی ، جو عاطفی خانواده

  مقدمه

  شبکه های اجتماعی اینترنتی[۱] جوامع مجازی هستند که در آن کاربران می توانند پروفایل های فردی ایجاد کنند ، با دوستانشان ارتباط برقرار کنند ، با افراد جدید بر اساس تجربیات مشترک آشنا شوند (کوس[۲] ، ۲۰۱۱) . در حالی که شاهد روند رو به رشد کاربران و اعضای شبکه های اجتماعی اینترنتی هستیم ، شناخت ابعاد گوناگون شبکه ها و آگاهی از تاثیرات آن امری ضروری است . با ورود تکنولوژی در عرصه کشورها ، همواره باید شاهد فراز و نشیب های آن نیز باشیم . استفاده از فناوری های نوین در کنار ایجاد فرصت به تهدید نیز تبدیل می شود (بخشی ، ۱۳۹۲) …

   

   

  RIAL 25,000 – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

آخرین مقالات