شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام‌های تربیت و آموزش نیروهای مسلح در حوزه کاربردی و مهارتی

عنوان همایش : نخستین همایش سراسری تربیت و آموزش نیروهای مسلح در مهارت محوری شعار همایش: مهارت محوری پل ارتقای بهره‌وری در تربیت و آموزش نیروهای مسلح   موضوع مقاله : شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام‌های تربیت و آموزش نیروهای مسلح در حوزه کاربردی و مهارتی مقدمه تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و … ادامه خواندن شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام‌های تربیت و آموزش نیروهای مسلح در حوزه کاربردی و مهارتی

RIAL 69,000